Sanquin

Sanquin

Ontwikkeling en realisatie van een nieuwe robotinstallatie

Sanquin, de non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor de bloedverzorging in Nederland, wil de verwerking van een aantal bloedproducten automatiseren door middel van een robotinstallatie. Hiermee worden efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd.

Op basis van een programma van eisen is een Europese aanbestedingsprocedure gedaan. Hierbij is een leverancier gekozen om dit innovatieproject uit te voeren. In de eerste fase zijn de contractdocumenten afgemaakt die tijdens de aanbesteding op hoofdlijnen waren meegestuurd. Verder bestond deze fase uit het opzetten van een projectorganisatie, het betrekken van medewerkers van de diverse afdelingen, het maken van een goed projectplan en het organiseren van een stuurgroep.

Na gunning, tijdens de eerste fase van de uitvoering, zijn de gebruikerseisen aangescherpt in samenwerking met de leverancier, zodat de leverancier een functionele specificatie kon maken die precies de werking van de robotinstallatie beschreef.

De robotinstallatie is een novum: er is voor zover bekend nog geen andere installatie in de wereld die deze handelingen verricht. De robotinstallatie zal gevalideerd communiceren met farmaceutische informatiesystemen.

Door het organiseren van een brede projectgroep met veel interne gebruikers, het grondig beschrijven en uitvoeren van het projectenproces en het in detail afstemmen van de eisen aan de machine, is een goed lopend project gerealiseerd.