Campina

Friesland Campina

Definitie van een programma van anti-stofexplosie maatregelen

FrieslandCampina’s business group ‘Ingredients’ heeft productielocaties die melkpoeder- of lactoseproducten maken. De poeders worden met behulp van hete lucht gemaakt uit vloeibare melkproducten. Poeders, zoals bijvoorbeeld melkpoeder, hebben de potentie een stofexplosie te veroorzaken. FrieslandCampina wilde een programma starten om de maatregelen in kaart te brengen voor al haar productielocaties en de geschatte investering voor anti-explosiemaatregelen te begroten.

Door met de technische experts bij aanvang de problematiek te bespreken, ontstond een beeld van de materie. Vervolgens zijn alle productielocaties bezocht om te begrijpen wat de problemen waren, en zijn de onderhouds- en plantmanagers geïnterviewd. De problematiek laat zich niet gemakkelijk eenduidig vangen. Een universeel model is daarom opgesteld waarmee iedere productie-installatie de noodzakelijke maatregelen, gestaafd aan een standaard, kon omschrijven. Daarnaast is er een risicoanalyse gedaan en zijn de noodzakelijke maatregelen geprioriteerd (hoog, middel, klein). Dit heeft de basis gevormd voor een universeel beeld van alle productie-installaties, de maatregelen, de benodigde investeringen en de prioriteiten (waar moet eerst geïnvesteerd worden om het hoogste risico mee af te dekken?).

Het bedenken van een universeel model, samenbrengen van alle beschikbare expertise binnen FrieslandCampina en uitvoerige gesprekken met alle productielocaties hebben geleid tot een effectief programma voor het invoeren van anti-stofexplosiemaatregelen.