Epz

EPZ

Vervanging besturings- en beveiligingssystemen van kerncentrale Borssele

EPZ, de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland, exploiteert kerncentrale Borssele. In 2004 werd besloten de levensduur van de kerncentrale te verlengen tot 2034, waarbij onder andere de besturings- en beveiligingssystemen gedeeltelijk vervangen dienden te worden. Een gedegen aanpak was hierbij noodzakelijk.

Met de gebruikers en experts werden de gebruikerseisen vastgesteld. Hierbij hielp ook de gespecialiseerde leverancier uit Duitsland. De mate van veroudering werd in een aantal sessies met gebruikers, experts en onderhoudspersoneel vastgesteld. Dit vormde het uitgangspunt voor de prioriteitsstelling. Met de gebruikerseisen werd een grove totale kostenschatting gemaakt.

Omdat de belasting voor het eigen personeel aanzienlijk zou zijn bij de uitvoering van het project, werd middels een Europese aanbestedingsprocedure een ingenieursbureau geselecteerd.

De prioriteitsstelling leidde tot het managementbesluit tot de vervanging van de eerste systemen, waarvoor een projectplan werd opgesteld. Het basic design voor dit gedeelte werd aanbesteed bij de gespecialiseerde leverancier en in opdracht gegeven. Dit basic design maakte onder andere een redelijk nauwkeurige schatting van de projectkosten mogelijk waarmee de uitvoering van de eerste projecten in opdracht konden worden gegeven.