IMPG 23 09 MG 0478 def 1
We hebben de krachten gebundeld!

Voor en door ervaren projectmanagers

IPMG (Industriële Project Management Groep) is een collectief dat is opgericht voor en door ervaren projectmanagers. Wij zijn gespecialiseerd in het managen van grotere, complexe projecten met een technische of industriële toepassing.

professionals met brede expertise

korte inwerktijden

competenties die elkaar aanvullen

kennisdeling via netwerk

IPMG ondersteunt bij het bouwen en behouden van een sterk fundament

De ijzeren driehoek, (geld, kwaliteit en tijd) wordt gezien als een fundament van projectmanagement. Maar de praktijk is vaak anders omdat de eisen en wensen vooraf niet eenduidig en meetbaar te specificeren zijn. Door onze ervaring en kennis te bundelen, kunnen wij een stevig fundament voor u bouwen en behouden.

Kennis, kunde en kansen delen

De projectmanagers van IPMG hebben veel vlieguren en kennen elkaar goed. We delen kennis en weten elkaar te vinden daar waar het gaat om aanvullende specialistische kennis.

We zijn ervan overtuigd dat kleinschaligheid een positief effect heeft op de professionaliteit. En dat is precies de reden dat niet iedereen zich zomaar kan aansluiten bij IPMG.

Foto projectbezoek Zalando GF7