Onze leden managen complexe en technisch georiënteerde projecten voor grote industriële opdrachtgevers. Op deze pagina geven we een overzicht van onze referenties.

Opdrachtgever: PALLAS – Nuclear Health Centre

Binnen het PALLAS-programma speelt het Nuclear Health Centre een belangrijke rol om in de toekomst radio-isotopen te maken. Voor het te bouwen Nuclear Health Center verzorgen wij in de rol van Project Management de complete productielijnen voor radioactieve farmaceutische producten, in de zin van specificeren, aanbestedingen, engineering, fabricage en montage.

Opdrachtgever: TATA Steel Packaging

Ontwerp, Alternatieve Studies en definitieve ontwerp voor een nieuwe procesgang binnen een bestaande vertinningslijn. Gerealiseerd binnen 8 maanden, inclusief fasebeoordeling en budgetgoedkeuring. De scope van het project is het aanpassen van het ingangsgedeelte, het vervangen van het complete procesgedeelte (inclusief keldersystemen) en het aanpassen van het uitgangsgedeelte. Het vastleggen en definiëren van alle automatiseringscontroles maakte uit van de scope. Het project is opgeleverd om uitgevoerd te worden.

Opdrachtgever: Tata Steel Koudwals

Complete elektrische revisie van de koudwals. De projectscope loopt van de monitor van de operator tot aan de aandrijflijn van de versnellingsbak van de wals; inclusief de hoofdstroomaansluiting en de onderliggende controll- systemen. Motorafmetingen van 4,5 mW zijn geen uitzondering in dit project met een gewicht van ongeveer 35000 kg. Uitgevoerd binnen Covid 19 periode, FAT uitvoering door TEAMS/Skype/Google, project is binnen tijd en budget opgeleverd en overgedragen.

Opdrachtgever: DPR Construction

Heropstart van de bestaande datacenterfaciliteit welk enkele jaren uitbedrijf is geweest, hoofdzakelijk in de huidige configuratie om tegen het einde van de fase 10 MW beschikbaar te hebben.
Het testen, inspecteren en onderhouden van bestaande mechanisch, elektrisch en sanitair installaties in de faciliteit. Alle bevindingen, defecte / corrigerende maatregelen en aanbevelingen over installaties / apparatuur worden geïmplementeerd naar een operationele en volledig in bedrijf gestelde staat.

Commissioning, renovatie, nieuw laadperron en rebranding van de faciliteit
Testen en in bedrijf stellen van de bestaande datacenterfaciliteit. Renovatie, verbouwing van de faciliteit en rebranding.

Tijdelijke stroom -en koeloplossing om de eerste Data Hall live te brengen.
Het opstellen van gecontaineriseerde stroom- en koeloplossing om de eerste data hall operationeel te krijgen. De betreffende data hall operationeel maken voor een klant mbv onafhankelijke stroom –en koeling voorzieningen terwijl de rest van de faciliteit in aanbouw/renovatie is.

Upgrade van de configuratie om de redundantie te upgraden van een 2N- naar N + 1- systeem
Voor een betere betrouwbaarheid zal de configuratie van de faciliteit worden geüpgraded door extra installaties / componenten toe te voegen om een ​​volledige storing van de primaire apparatuur te dekken.

Opdrachtgever: EPZ

Vervanging besturings- en beveiligingssystemen van kerncentrale Borssele

EPZ, de grootste elektriciteitsproducent van Zeeland, exploiteert kerncentrale Borssele. In 2004 werd besloten de levensduur van de kerncentrale te verlengen tot 2034, waarbij onder andere de besturings- en beveiligingssystemen gedeeltelijk vervangen dienden te worden. Een gedegen aanpak was hierbij noodzakelijk.

Met de gebruikers en experts werden de gebruikerseisen vastgesteld. Hierbij hielp ook de gespecialiseerde leverancier uit Duitsland. De mate van veroudering werd in een aantal sessies met gebruikers, experts en onderhoudspersoneel vastgesteld. Dit vormde het uitgangspunt voor de prioriteitsstelling. Met de gebruikerseisen werd een grove totale kostenschatting gemaakt.

Omdat de belasting voor het eigen personeel aanzienlijk zou zijn bij de uitvoering van het project, werd middels een Europese aanbestedingsprocedure een ingenieursbureau geselecteerd.

De prioriteitsstelling leidde tot het managementbesluit tot de vervanging van de eerste systemen, waarvoor een projectplan werd opgesteld. Het basic design voor dit gedeelte werd aanbesteed bij de gespecialiseerde leverancier en in opdracht gegeven. Dit basic design maakte onder andere een redelijk nauwkeurige schatting van de projectkosten mogelijk waarmee de uitvoering van de eerste projecten in opdracht konden worden gegeven.

Opdrachtgever: Volvo

Besturingssystemen productie lijn Volvo XC90

Grootschalig project voor fabricage van nieuw model Volvo XC90. Opzetten, ontwikkelen en in bedrijf nemen TIA Portal v13 conform de quality and safety standaarden van Volvo.

Het integreren van 25 AAB lasrobots binnen een AVG productieomgeving. Verantwoordelijkheid voor voor Level 1 en Level 2 programmering en de communicatie naar het bovenliggende ERP systeem. Systeem opgeleverd inclusief onderhoudsplan en werkinstructies binnen tijd en budget.

Opdrachtgever: Siemens

Waarborgen jacking-systemen voor platforms en schepen

De jacking-systemen voor platforms en schepen. Jacking is het liften van een platform of schip, het liften wordt middels tandwielkasten aangestuurd door speciale motoren. Siemens levert de besturing/automatisering en motoren, gemiddeld worden 3 systemen per jaar opgeleverd. Siemens scoorde ineens 34 opdrachten, dit vroeg een andere aanpak en uitvoering. De scope was het waarborgen van de outsourcing van 34 jacking-systemen (omvang ruim 900 systeemkasten). Hiervoor was het nodig de detail-engineering opnieuw op te zetten en verbeteringen door te voeren op de paneelbouw van de systeemkasten. Siemens heeft hiervoor speciale kasten ontworpen (EMC uitvoering). Begeleiding van de paneelbouwer tot en met FAT.

Opdrachtgever: ASML

Diverse voorzieningen nieuwe cleanroom-hal

De microchipmachines worden in cleanrooms gebouwd onder uitzonderlijke omstandigheden. Elke cleanroom vraagt een hoog elektrotechnisch vermogen. De scope betreft engineering en installeren van de voedingsvoorziening van een nieuwe cleanroom-hal, de verdeel-schakelinstallatie van 130 LS-velden (4000A inkomend en 2000A uitgaand), 6 kilometer railkanaal en 360 aftakkasten.

Opdrachtgever: RET

Metrotraject Statenwegtunnel en Centraal Station Rotterdam

Het metrotraject in de Statenwegtunnel en Centraal Station Rotterdam. De metrotunnel dient te worden voorzien van tunneltechnische installaties. De scope betreft de 10kV verdeel- schakelinstallatie en tractievoorziening, vanaf basic engineering, en uitvoering van de installatie tot commissioning. De spoorwegbeveiliging is een safety-besturingsysteem dat de metro en machinist op een veilige en gecontroleerde wijze laat besturen. Projectomvang omvat basic engineering, uitvoering van de installatie en commissioning. Opdrachtverstrekking middels Europese aanbesteding.

Opdrachtgever: Tata Steel

Projecten bij oxystaalfabriek, direct sheet plant en koudband

Multidisciplinaire projecten bij de oxystaalfabriek, direct sheet plant en de koudband. De projecten hebben alle technische disciplines in zich zoals mechanisch, elektrotechnisch, automatisering, media, civiel, pneumatisch, hydraulisch. De projecten worden volgens de PRINCE2- methodiek uitgevoerd. Een projectteam bestaat uit engineers van elke discipline. Veiligheidsstudies en risicoanalyses hebben grote impact op de detail-engineering en uitvoering. De detailplanning wordt in nauwe samenwerking met de leverancier opgesteld en is de rode draad van het project omdat een groot deel van de omvang alleen tijdens een stilstand uitgevoerd kan worden. De scope van elk project is van basic engineering tot en met commissioning. Leveranciers zijn internationaal.

Opdrachtgever: NAM

Engineering van failsafe-besturingssysteem

De eerste gas treatment plant die de NAM in een skid-uitvoering bij Middelie plaatst. Skid is een procesdeel op een stalen frame; deze frames (met procesdelen) worden in een fabriekshal opgebouwd en getransporteerd naar de locatie van de plant. Hier worden de diverse skids procestechnisch gekoppeld. De scope betreft de elektrotechnische hardware en software engineering van het failsafe- besturingsysteem, het laagspanningverdeelstation en de controlekamer, en het installeren van de totale elektrotechnische installatie en commissioning.

Opdrachtgever: FrieslandCampina

Definitie van een programma van anti-stofexplosiemaatregelen

FrieslandCampina’s business group ‘Ingredients’ heeft productielocaties die melkpoeder- of lactoseproducten maken. De poeders worden met behulp van hete lucht gemaakt uit vloeibare melkproducten. Poeders, zoals bijvoorbeeld melkpoeder, hebben de potentie een stofexplosie te veroorzaken. FrieslandCampina wilde een programma starten om de maatregelen in kaart te brengen voor al haar productielocaties en de geschatte investering voor anti-explosiemaatregelen te begroten.

Door met de technische experts bij aanvang de problematiek te bespreken, ontstond een beeld van de materie. Vervolgens zijn alle productielocaties bezocht om te begrijpen wat de problemen waren, en zijn de onderhouds- en plantmanagers geïnterviewd. De problematiek laat zich niet gemakkelijk eenduidig vangen. Een universeel model is daarom opgesteld waarmee iedere productie-installatie de noodzakelijke maatregelen, gestaafd aan een standaard, kon omschrijven. Daarnaast is er een risicoanalyse gedaan en zijn de noodzakelijke maatregelen geprioriteerd (hoog, middel, klein). Dit heeft de basis gevormd voor een universeel beeld van alle productie-installaties, de maatregelen, de benodigde investeringen en de prioriteiten (waar moet eerst geïnvesteerd worden om het hoogste risico mee af te dekken?).

Het bedenken van een universeel model, samenbrengen van alle beschikbare expertise binnen FrieslandCampina en uitputtend overleg met alle productielocaties hebben geleid tot een effectief programma voor het invoeren van anti-stofexplosiemaatregelen.

Opdrachtgever: Sanquin

Ontwikkeling en realisatie van een nieuwe robotinstallatie

Sanquin, de non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor de bloedverzorging in Nederland, wil de verwerking van een aantal bloedproducten automatiseren door middel van een robotinstallatie. Hiermee worden efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd.

Op basis van een programma van eisen is een Europese aanbestedingsprocedure gedaan. Hierbij is een leverancier gekozen om dit innovatieproject uit te voeren. In de eerste fase zijn de contractdocumenten afgemaakt die tijdens de aanbesteding op hoofdlijnen waren meegestuurd. Verder bestond deze fase uit het opzetten van een projectorganisatie, het betrekken van medewerkers van de diverse afdelingen, het maken van een goed projectplan en het organiseren van een stuurgroep.

Na gunning, tijdens de eerste fase van de uitvoering, zijn de gebruikerseisen aangescherpt in samenwerking met de leverancier, zodat de leverancier een functionele specificatie kon maken die precies de werking van de robotinstallatie beschreef.

De robotinstallatie is een novum: er is voor zover bekend nog geen andere installatie in de wereld die deze handelingen verricht. De robotinstallatie zal gevalideerd communiceren met farmaceutische informatiesystemen.

Door het organiseren van een brede projectgroep met veel interne gebruikers, het grondig beschrijven en uitvoeren van het projectenproces en het in detail afstemmen van de eisen aan de machine, is een goed lopend project gerealiseerd.