Jan Jes

organisator, mensenkenner, teamspeler.

Een ervaren projectmanager voor complexe projecten. Jan heeft ervaring opgedaan in de (productie-)industrie, bij ingenieursbureaus en toeleveranciers. Hij heeft met succes vele multidisciplinaire projecten geleid, van initiatiefase tot en met oplevering. Jan is gespecialiseerd in besturingsprojecten in de industriële automatisering.

Eigen onderneming:

JES! Projecten & Advies

06 - 232 48 834

Gedurende een periode van 20 jaar is Jan in loondienst gegroeid van uitvoerend engineer tot projectmanager van grote internationale industriële automatiseringsprojecten in de olie- en gasindustrie.

Als zelfstandige is hij sinds 2010 actief als projectmanager ten behoeve van technische en industriële projecten. Hij heeft ervaring opgedaan in verschillende industrieën: olie & gas, (petro-)chemie, de nucleaire industrie, de voedingsmiddelenindustrie (food & beverage) en de farmaceutische industrie en heeft gewerkt voor industriële eindgebruikers, EPC contractors en leveranciers.

Jan neemt zijn opdrachtgevers mee in het ontwikkelingstraject van een project: van het initieel bepalen van de randvoorwaarden, de grove scope, de planning en budgettaire kaders tot en met het laten maken van het ontwerp, het doen van de aanbesteding, de gunning en de uitvoering van het project.

Zijn specialisme is industriële automatsering, maar Jan heeft ook projecten met andere technische toepassingen gemanaged. Hij managet het project in zijn totaliteit, waarbij hij opereert tussen bedrijfskundige en technische aspecten van het project. Groottes van investeringen variëren van enkele honderdduizenden tot tientallen miljoenen euro’s.